De koning te rijk

Het is september  1956. Ik  ben  blij. Voel  mij  de  koning  te  rijk! Want  ik zit  op  de  “kweekschool  voor  kleuteronderwijzeressen”. Zo  werd  de  opleiding  toen  officieel  genoemd. De  opleiding  stond  apart  van  de  toen  gangbare  kweekschool. Tegenwoordig  is  het  kleuteronderwijs  opgegaan  in  de Pabo. Het  gesprek  met  mijn vroegere  schoolhoofd  is  prima  verlopen. Hij  heeft  mij  geholpen  met  de  procedure  tot  toelating. Het  is  echt  boffen  dat  hij  daar  les  geeft. En  het  voelt vertrouwd  dat  ik  hem  daar  weer  tegenkom. Ik zit  opnieuw bij  hem  in  de klas.…

2 Reacties