Het spits afbijten

Ik  zit  op  de  kweekschool  voor  kleuterleidsters.  En  de  tijd  is  gekomen  dat  wij praktijklessen  moeten  gaan  geven. Achterin  in  de  klas  zit  de  docente  die  alles  gaat  volgen  en   kritiek  schrijven. Verder  zitten  er  een  paar  meisjes  van  de  klas  die  deze  les  gaan  bijwonen.  Ze hebben  pen  en  papier  naast  zich  liggen.  Zij  gaan  nauwlettend  volgen  hoe  er wordt  lesgegeven. En  ook  kritiek  schrijven! "Maaike,  jij  zou  het  spits  afbijten.”  O,  die  B. van  Bakker  speelt  me  weer  eens parten! Het  moet  er  echt  van  komen.  De  hoop …

0 Reacties