Ik heb een vliegmachine gezien

  Het is voorjaar 1949. Ik ben 10 jaar. Nee, ik vind er vandaag niets aan om naar huis te gaan. Op andere  woensdagen is het fijn als om 12 uur de schoolbel gaat en de dag er op zit. Maar vandaag niet. Ook al loop ik nog zo langzaam ons huis komt steeds dichterbij. Ik ben nu al voorbij de overweg en dan is het nog een kippeneindje. Om deze tijd is het druk op de dijk. De tuinders maken aanstalten om weer naar huis te gaan. Met hun…

12 Reacties